nieuws

Nederlanders positief over werk

Persoonlijke ontwikkeling

De meeste Nederlanders hebben plezier in hun werk, en vinden dat hun werk goed aansluit op hun opleiding en ervaring.

De meeste Nederlanders hebben plezier in hun werk. Driekwart is van mening dat het werk goed aansluit op opleiding en ervaring en tweederde vindt de beloning goed. Dit staat in de recent verschenen publicatie ‘Werken en leren 2001-2002’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

VERSCHILLEN

Er bestaat verschil tussen mannen en vrouwen in de situatie op het werk. Vrouwen oordelen negatiever dan mannen over de aansluiting op ervaring en opleiding. Minder dan drie op de tien vrouwen vinden dat ze goede promotiekansen hebben, bij de mannen is dit vier op de tien. Daar tegenover staat dat vrouwen hebben minder conflicten op het werk dan mannen.

GROTE STEDEN

Vrouwen in de grote steden hebben vaker dan gemiddeld een baan, mannen minder vaak. In Den Haag en Utrecht hebben mannen en vrouwen vaker een baan dan in Amsterdam en Rotterdam. De arbeidsmarkt is het gunstigst in Utrecht: de werkloosheid is laag, de werkenden zijn relatief hoog opgeleid, en er is hoge arbeidsdeelname van zowel mannen als vrouwen.

Bron: ‘Werken en leren 2001-2002’, CBS, ISBN 90-14-08646-6

Reageer op dit artikel