nieuws

‘Presteert beneden peil’

Persoonlijke ontwikkeling

In de ogen van je leidinggevende kun je niets meer goed doen. Na een periode waarin je minder gepresteerd hebt als gevolg van persoonlijke en gezondheidsproblemen, lijkt het wel of er een etiket op je voorhoofd is geplakt. Op dat etiket staat: ‘Presteert beneden peil’. Hoe kom je weer van dat imago af?

In de ogen van je leidinggevende kun je niets meer goed doen. Na een periode waarin je minder gepresteerd hebt als gevolg van persoonlijke en gezondheidsproblemen, lijkt het wel of er een etiket op je voorhoofd is geplakt. Op dat etiket staat: ‘Presteert beneden peil’. Hoe kom je weer van dat imago af?

Helaas hebben leidinggevenden vaak niet door dat zij op deze manier geen ruimte bieden voor verbetering en verandering. Zij hebben alleen oog voor de zwakke kanten. Misschien zijn zij zelfs van mening dat het beter is als je een andere baan zou zoeken. Maar dat is natuurlijk geen oplossing.
Als je leidinggevende zich zorgen maakt om het niveau van je werkprestaties, zal hij/zij vaak meer tijd en aandacht aan je werkzaamheden gaan besteden. Gevolg: jij voelt je op je vingers gekeken en allerlei dagelijkse klussen gaan fout. Je leidinggevende laat vervolgens niets meer aan jou over en eist overleg over de meest simpele beslissingen, inzage in alle schriftelijke verslaglegging en wekelijkse controle van je bureaulade. De oplossing? Een goed gesprek! En daar bereid je je goed op voor.

Je zorgt voor een arsenaal aan concrete voorbeelden en schroomt niet om het wantrouwen jegens jouw werkprestatie expliciet te maken.
– Je vertelt je leidinggevende dat je niet minder gemotiveerd bent na een ziekteperiode. Je wijst hem/haar erop dat je de afgelopen maand drie keer hebt overgewerkt en dat je dus ook bereid bent iets extra’s te doen.
– Je vertelt over je plannen om het werk kwalitatief beter te maken of beter te laten verlopen. In het ideale geval heb je een beknopt plan van aanpak op papier staan. Dit kan de organisatie van het archief betreffen, of een methode om vragen van klanten sneller te kunnen beantwoorden.
– Je overtuigt je leidinggevende van je actieve houding door hem of haar de notulen van het werkoverleg te laten zien. Wie heeft de meeste zaken aangekaart? Wie heeft de slimste vragen gesteld. Jij natuurlijk!
Als je nog niet fulltime werkt na een lange periode van ziekte, kan het extra moeilijk zijn het vertrouwen van je leidinggevende te herwinnen. Ook hier geldt: kennis is macht. Hoe meer jij weet over de situatie op het werk, hoe geloofwaardiger je overkomt. En hoe meer je leidinggevende over je persoonlijke toestand en de verbeteringen op de hoogte is, hoe makkelijker het voor hem of haar is te erkennen dat je weer naar behoren presteert.

Reageer op dit artikel