nieuws

Verdien jij wel genoeg?

Persoonlijke ontwikkeling

Loonsverschillen tussen mensen met verschillende kenmerken maar een gelijk opleidingsniveau zijn nog steeds groot. Vooral vrouwen krijgen minder loon dan mannen voor hetzelfde werk. Minister de Geus wil daar wat aan doen.


Loonsverschillen tussen mensen met verschillende kenmerken maar een gelijk opleidingsniveau zijn nog steeds groot. Vooral vrouwen krijgen minder loon dan mannen voor hetzelfde werk. Minister de Geus wil daar wat aan doen.

Volgens een rapportage van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kregen vrouwen in 2002 zeven procent minder loon dan mannen voor precies hetzelfde werk. Ook werknemers in deeltijd ontvingen in verhouding vijf procent minder salaris dan fulltimers en allochtonen kregen vier procent minder dan autochtonen. Ook tijdelijke krachten moeten het met drie procent minder loon doen. De verschillen zijn nog bijna even groot als in 2000.

De minister denkt dat onrechtvaardige beloningsverschillen onder andere blijven bestaan doordat ze moeilijk te achterhalen zijn. Alleen de Commissie Gelijke Behandeling en de Arbeidsinspectie beschikken over de ingewikkelde software waarmee kan worden nagegaan of iemand bijvoorbeeld op grond van sekse minder geld krijgt.

De Geus wil de software daarom eenvoudiger maken en aan iedereen beschikbaar stellen. Iedereen kan dan zelf nagaan of ze ten onrechte minder betaald krijgen. Hij hoopt zelfs ook dat werkgevers gaan kijken of hun beloning wel helemaal eerlijk is.

Reageer op dit artikel