nieuws

Vrouwen minder lang bij werkgever

Persoonlijke ontwikkeling

Werknemers blijven minder lang bij een werkgever in dienst. Vrouwen wisselen sneller van werkgever dan mannen.

Vrouwen wisselen sneller van werkgever dan mannen. Bijna de helft van de werknemers is korter dan vijf jaar in dienst.

BAANWISSELEN

Het CBS berekende dat de lengte van een gemiddeld dienstverband sinds 1997 met drie maanden per jaar is gedaald. In 2001 bleven 2,2 miljoen werknemers tussen de één en vijf jaar bij een werkgever, ruim 1,1 miljoen mensen werkten korter dan een jaar bij hun huidige werkgever. Daartegenover staat een even grote groep die al ruim twintig jaar in dienst is bij dezelfde werkgever.

Mannen werken langer bij dezelfde werkgever dan vrouwen. Tot 35 jaar hebben mannen en vrouwen ongeveer evenveel dienstjaren. Mannen vanaf 45 jaar werken langer (gemiddeld zes jaar langer) bij hun huidige werkgever dan vrouwen van die leeftijd. Een deel van de vrouwen boven de 45 jaar is tijdelijk gestopt met werken om voor de kinderen te zorgen. Daardoor hebben zij minder vaak een lang dienstverband.

Reageer op dit artikel