nieuws

Emoties de baas

Persoonlijke ontwikkeling

Snauwen, razen, schreeuwen, huilen; in gesprekken tussen collega’s of in vergaderingen kunnen de emoties soms hoog oplopen.

Emoties de baas

Ook onuitgesproken emoties kunnen op de werkvloer ongemerkt veel invloed krijgen op de onderlinge relaties, werksfeer en samenwerking. Is het misschien beter om ze helemaal weg te stoppen?

Binnen bedrijven en organisaties weet men goed wat men van de werknemers wil. Er zijn duidelijke functieomschrijvingen, richtlijnen rond werkgedrag en er is duidelijkheid rondom de kwaliteiten en competenties die nodig zijn om succesvol te zijn. En daar hoort het tonen van ‘negatieve’ emoties niet bij.

Negatieve emoties zijn taboe

Negatieve gevoelens zijn in een zakelijke omgeving doorgaans ‘taboe’; ze zijn ‘onprofessioneel’. Maar ja, soms worden er heftige beslissingen met heftige gevolgen genomen. En het gebeurt natuurlijk ook dat collega’s persoonlijke problemen mee naar het werk nemen. Tel daar de hoge werkdruk bij op en (vermijdbare) fouten die men maakt. Gevolg: in gesprekken en vergaderingen kunnen de emoties tussen collega’s hoog oplopen en leiden tot heftige uitbarstingen.

Ook onuitgesproken emoties kunnen op de werkvloer ongemerkt veel invloed krijgen op de onderlinge relaties, werksfeer en samenwerking. Hoe kan het ook anders: het is allemaal mensenwerk en iedereen heeft ook ‘negatieve’ emoties. Ze zijn dus niet te voorkomen.

Meer uit je brein halen?

Meer uit je brein halen?

Zeven basisemoties

Er bestaan zeven basisemoties: angst, boosheid, minachting, verdriet, verrassing, vreugde en walging. Een aantal kunnen hun kop opsteken op de werkplek. Waar positieve emoties je probleemoplossende vaardigheden vergroten en het integreren van informatie vergemakkelijken, beperken negatieve emoties juist je zoektocht naar alternatieven en belemmeren ze de verwerking van informatie.

Boosheid

De meest voorkomende emotie is boosheid. Boosheid heeft zeker ook een positieve kant, vooral wanneer je iets vanuit het gevoel van onrechtvaardigheid aan de kaak stelt of een onaanvaardbare situatie wil voorkomen. Maar in z’n vrije vorm is boosheid niet goed voor je gezondheid. Het strategisch inzetten van boos worden, wanneer je bijvoorbeeld de competitie met iemand aangaat, kan overigens juist weer tot betere prestaties leiden.

Angst

De vecht-vluchtreactie van bovenmatige angst is ook zelden zinvol; het voorkomt immers dat je goed blijft nadenken. Als je regelmatig in deze angsttoestand zit, zal dit ook een negatieve invloed hebben op je gezondheid, op je concentratie en je functioneren. Maar als je angst gaat zien als een signaal kun je je uitdagingen realistischer gaan inschatten en al snel de controle terug krijgen.

Verdriet

Wat betreft de emotie verdriet: er blijkt een connectie te zijn met stress, en dat kan leiden tot je bovenmatig zorgen maken en neerslachtigheid. Maak proactief de balans op tussen de eisen die er aan je gesteld worden en dat wat je kunt leveren. Dan pas kun je stoppen met je zorgen te maken en gewoon lekker aan het werk gaan.

Je emoties de baas

Om ook op de lange termijn effectief te functioneren, zullen organisaties ook met de negatieve emoties van medewerkers moeten dealen en ze niet negeren of onderdrukken. Dat vraagt echter van jou dat je je bewust bent van de triggers van jouw eigen emoties. Om vooral daarna bewust en in alle vrijheid je eigen houding en gedrag te gaan bepalen.

POWER Brein voor de assistent

Wil jij breinvriendelijker werken? Kom dan naar de training POWER Brein voor de assistent. Van onze trainers leer je hier:

  • Je brein effectief gebruiken
  • Jezelf een supergeheugen geven
  • Je brein de baas te blijven bij stress
  • Hoe je goed voor je brein zorgt
  • En nog veel meer breingeheimen…
Reageer op dit artikel