vraag & antwoord

Mag een werkneemster tijdens de proeftijd worden ontslagen wegens zwangerschap?

Persoonlijke ontwikkeling

Nee, want dit is in strijd met het verbod op discriminatie. Als de werkgever een werkneemster ontslaat wegens zwangerschap, moet hij schadevergoeding betalen. Discriminatie op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap wordt in de wet gelijke behandeling namelijk opgevat als een direct onderscheid op grond van geslacht. En het maken van zo’n onderscheid is altijd […]

Nee, want dit is in strijd met het verbod op discriminatie. Als de werkgever een werkneemster ontslaat wegens zwangerschap, moet hij schadevergoeding betalen. Discriminatie op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap wordt in de wet gelijke behandeling namelijk opgevat als een direct onderscheid op grond van geslacht. En het maken van zo’n onderscheid is altijd verboden.

Verwijzen naar de gevolgen van de zwangerschap, zoals het feit dat de betrokken medewerkster een tijd niet inzetbaar is, wordt ook beschouwd als een direct onderscheid. Hetzelfde geldt voor het argument dat er voor de werkneemster een vervangende kracht moet worden aangetrokken, wat extra kosten met zich meebrengt. Ook de financiële gevolgen van de afwezigheid tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof kunnen geen reden vormen voor onderscheid.

(bron: In- en uitstroom in 100 vragen)

Wat te doen bij dreigend ontslag? Tien gouden tips.
Welke opzegtermijn geldt voor een vast contract?
Voorbeeldbrief ontslag na proeftijd

Boek: Secretaressewijzer 18, Sociale zekerheid en het zorgstelsel
Boek: Ontslag in stijl
Training: Secretaresse en personeelswerk

Reageer op dit artikel