vraag & antwoord

Formeel overleg: wanneer is het zinvol om een formeel overleg in het leven te roepen?

Vergaderen

Voorbeelden van redenen zijn: werkzaamheden op elkaar afstemmen, werkprocessen verbeteren, onduidelijkheden ophelderen, problemen bespreekbaar maken, verantwoordelijkheden leggen waar ze horen, ideeën verwerven, participatie van werknemers stimuleren, wederzijdse verwachtingen uitwisselen, loopbaan- en opleidingseisen doornemen. Tips voor een vruchtbare vergadering Vergaderproblemen oplossen Hoe kom ik overtuigend over? Zijn er handige afkortingen bij het notuleren? Boek: Slimmer vergaderen […]

Voorbeelden van redenen zijn:

  • werkzaamheden op elkaar afstemmen,
  • werkprocessen verbeteren,
  • onduidelijkheden ophelderen,
  • problemen bespreekbaar maken,
  • verantwoordelijkheden leggen waar ze horen,
  • ideeën verwerven,
  • participatie van werknemers stimuleren,
  • wederzijdse verwachtingen uitwisselen,
  • loopbaan- en opleidingseisen doornemen.

Tips voor een vruchtbare vergadering
Vergaderproblemen oplossen
Hoe kom ik overtuigend over?
Zijn er handige afkortingen bij het notuleren?
Boek: Slimmer vergaderen en notuleren
Training: Efficiënt notuleren

Reageer op dit artikel