AVG, wat zijn je eigen rechten?

We hebben de AVG al uitgebreid behandeld, met name vanuit professioneel oogpunt. Waar heb je als managementondersteuner rekening mee te houden onder de AVG? De AVG geeft jou als persoon echter ook meer rechten als het gaat om je privacy. Zo heb je onder andere het recht om vergeten te worden.