Is het werkze, werk ze of werk se?

Werkze, werk ze of werk se? Expert Judith Winterkamp geeft het goede antwoord, dat met een loos lijdend voorwerp te maken heeft.

Dit vind je misschien ook interessant