Portretrecht: mag je de publicatie van een foto of film verbieden?

Geeft het portretrecht mensen de mogelijkheid om publicaties te verbieden waarin zij herkenbaar in beeld zijn gebracht? Lees hoe het portretrecht werkt.