Ongelezen berichten markeren en bekijken in Teams

Zoals je dat met e-mails en misschien appjes doet, kun je ook berichten in Microsoft Teams als ongelezen markeren.
Delen: