Schrijf je als afsluiting van een brief ‘Met vriendelijke groeten’ of ‘Met vriendelijke groet’?

Een zakelijke brief sluit je af met ‘Met vriendelijk groet,’ (informeel) of ‘Hoogachtend,’ (formeel). Dat zijn de meest gebruikelijke ondertekeningen. ‘Met vriendelijk groeten,’ gebruik je alleen in een informele brief aan bijvoorbeeld een kennis.

Dit vind je misschien ook interessant