artikel

6 tips voor goed relatiemanagement

Taal en communiceren

Wat wil de klant? Die vraag moet centraal staan bij goed relatiemanagement. Serieus interesse tonen in de klant is dus van wezenlijk belang. Zes tips voor goed relatiemanagement van Trudis Baart van all-in-control.

6 tips voor goed relatiemanagement

1. Stel doelen vast

Bijvoorbeeld:

– Verhogen van de klanttevredenheid.
– Andere diensten leveren: bestaande klanten kunnen ook nieuwe klanten zijn als je verschillende diensten levert.
– Omzetverhoging: tevreden klanten kunnen zorgen voor meer opdrachten, waarmee jij je omzet verhoogt.
– Uitbreiding van je klantenkring: een tevreden opdrachtgever die jouw diensten aanprijst bij collega’s

2. Classificeer je relaties. 

– A-relaties: grote, vaste opdrachtgevers
– B-relaties: nieuwe opdrachtgevers van het afgelopen jaar
– C-relaties: nieuwe opdrachtgevers die tot weinig omzet hebben geleid. Stel voor elke categorie een aantal activiteiten vast die je met hen onderneemt, of geschenken die je hen geeft.

3. Ontwikkel jezelf als relatiebeheerder

Ontwikkel de competentie en vaardigheid om behoeftegerichte gesprekken te voeren, vertrouwen op te bouwen en heldere, haalbare gemeenschappelijke doelen te stellen. Leer te luisteren naar de klant, de vraag achter de vraag. Werk aan je vakinhoudelijke kennis en kennis van de markt om gelijkwaardige gesprekken te kunnen voeren met de klant. Zoek naar verbinding.

4. Maak je bekend bij de klant als relatiebeheerder

Zorg voor bereikbaarheid en herkenbaarheid. Wees betrouwbaar en klantvriendelijk.

5. Maak van relatiemanagement een werkproces met planmatigheid en structuur

Wat is de focus? Wat wil je bereiken en op welke manier? Wat is het plan? Hoe willen we op langere termijn worden gezien door de klant en hoe kun je dit bereiken? Welke stappen en acties en in welke volgorde? Hoe werken we gestructureerd samen en hoe versterken we elkaar?

6. De organisatie van relatiemanagement

Welke plek geeft je relatiemanagement in de organisatie? Wie gaat wat doen en waarom? Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden? Welke overleg- en rapportagestructuur hoort hierbij? Welke ICT-hulpmiddelen zoals een CRM-systeem zetten we in? Wat noteren we daarin en hoe houden we dat up-to-date?

Reageer op dit artikel