artikel

Dit moet er in je projectplan (plan van aanpak)

Plannen en organiseren

Dit moet er in je projectplan (plan van aanpak)

Aan de slag met een project? Dan is de kans groot dat je eerst een projectplan moet maken. Met dit sjabloon uit ‘Het projectassistentboek’ doe je dat snel en gemakkelijk. 

Zorg dat dit in je projectplan staat:

Project:
Interne code:
Opdrachtgever:
Projectleider:
Startdatum:
Datum:
Status:
File naam:

Geplande einddatum:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
  1.1. Management Summary
  1.2. Achtergrond project
 2. Projectinhoud
  2.1. Projectresultaat
  2.2. Afbakening projectresultaat
  2.3. Eisen
  2.4. Werkzaamheden betrokken partijen
  2.5. Raakvlakken met andere projecten/activiteiten
 3. Projectuitvoering
  3.1. Fasering
  3.2. Producten
 4. Projectbeheersing
  4.1. Geld
  4.2. Organisatie
  4.3. Kwaliteit
  4.4. Informatie
  4.5. Tijd
  4.6. Samenwerking
 5. Risicoanalyse
  5.1. Potentiële risico’s
  5.2. Risico reducerende maatregelen

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. Inleiding
1.1. Management Summary
> Kort overzicht waarin het ‘waarom’, het ‘hoe’, ‘wie’ en het ‘wanneer’ wordt beschreven. Ook worden de grootste potentiële knelpunten beschreven.

1.2. Achtergrond project
> Een uitgebreidere beschrijving waarin de huidige stand van zaken en de gewenste situatie wordt beschreven. Tevens wordt de urgentie van het project toegelicht, evenals de relatie met andere belangrijke ontwikkelingen.

2. Projectinhoud
2.1. Projectresultaat
> Wat is af als het af is? Is dit SMART te formuleren?

2.2. Afbakening projectresultaat
> Waar ziet de projectleider de grenzen van het project? Wat wordt er niet gedaan, wie zou dit eventueel moeten doen?

2.3. Eisen
> Welke eisen stelt de projectleider aan zijn opdrachtgever, zijn klanten en zijn omgeving?

2.4. Werkzaamheden betrokken partijen
> Wat moet er door anderen dan het projectteam worden gedaan en wanneer moet dit gereed zijn?

2.5. Raakvlakken met andere projecten/activiteiten
> Van welke andere projecten is men afhankelijk? Waar liggen eventuele overlappingen/raakvlakken met andere ontwikkelingen?

3. Projectuitvoering
3.1. Fasering
> Welke fasering wordt gevolgd? Per fase een korte toelichting van de werkzaamheden.

3.2. Producten
> Welke producten worden in welke fase opgeleverd? Per product een korte toelichting op de inhoud.

4. Projectbeheersing
4.1. Geld
> Hoeveel is er begroot? Hoe is de onderbouwing?

4.2. Organisatie
> Welke medewerkers zijn nodig? Hoe ziet het organisatieschema van het project er uit?

4.3. Kwaliteit
> Aan welke eisen moet het projectresultaat voldoen? Aan welke eisen moeten de projectleden voldoen?

4.4. Informatie
> Maandelijks zal er een voortgangsrapportage worden gemaakt voor de opdrachtgever. In dit rapport zal hoofdstuk 1 ingaan op de inhoud van het project en zal in hoofdstuk 2 de beheersing (GOKIT) van het project worden gerapporteerd.

4.5. Tijd
> Wat is de totale doorlooptijd en de einddatum van het totale project? Wat is doorlooptijd en einddatum per fase? Wat zijn eventueel beperkende factoren?

4.6. Samenwerking
> Hoe blijven alle partijen betrokken en op de juiste koers?

5. Risicoanalyse
5.1. Potentiële risico’s 
> Wat zijn de potentiële risico’s tijdens de uitvoering van het project? Welke methode van risicoanalyse is toegepast?

5.2. Risico reducerende maatregelen
> Welke risico’s worden door de projectaanpak geëlimineerd? Welke risico’s kunnen door het projectteam worden beheerst? Welke risico’s moeten door de opdrachtgever worden beheerst?

Bron: Het projectassistentboek

Word jij projectassistent?

Wat houdt de functie van projectassistent in? Als projectassistent moet je van alle markten thuis zijn. Wat houdt de functie precies in en wat zijn je taken? Op deze pagina een overzicht met alles dat je moet weten om je functie als projectassistent goed uit te kunnen oefenen.

Trainingen voor (toekomstige) projecten:

 • POWERprojectassistent – De essentie: een onderwerp in een dag, kort en bondig vanuit verschillende invalshoeken door verschillende trainers vanuit hun eigen expertise belicht.
 • Projectmanagement – In deze training leer je hoe je als managementondersteuner een gelijkwaardige rol krijgt bij het uitvoeren van projecten binnen je organisatie.

Dit artikel is opgenomen in de Management Support Vakbase en tijdelijk ook vrij toegankelijk voor niet-leden van de Vakbase. Wil je alle Vakbase-artikelen kunnen raadplegen. Dat kan voor € 99,50 per jaar. Klik hier voor meer info en/of om je te registreren.

Reageer op dit artikel