Wat zijn de meest voorkomende contaminaties?

"Mijn leidinggevende vroeg of ik iets wilde nachecken. Dat is toch geen goed Nederlands?" Klopt! Nachecken is geen correct Nederlands. We noemen dit woord een contaminatie. Dit betekent dat het een samenvoeging is van twee werkwoorden, namelijk nakijken en checken. Je leidinggevende had dus kunnen zeggen: wil jij dit even nakijken? Of wil jij dit