Ethische dilemma's: zo gaan assistants ermee om

Behoorlijk wat assistants worden geconfronteerd met morele dilemma's zoals wangedrag van leidinggevenden. Maar slechts weinigen kaarten dat aan bij de directie. Dat is een van de uitkomsten van het internationale onderzoek dat Dilemma-Assist eind 2017 heeft gehouden onder de leden van IMA, het netwerk van internationale management assistants.