Competentieonderzoek managementondersteuners: probleemoplossend vermogen, zelfsturing en digitale vaardigheden

Wat denken managementondersteuners zelf over de benodigde competenties voor hun functie, wat vinden ze hun beste vaardigheden en wat is hun visie op de toekomst van het secretaressevak? Die vragen zijn in mei 2019 online beantwoord door ruim driehonderd lezers van het vakblad Management Support. Uit dit onderzoek bleek vooral dat ze over probleemoplossend vermogen denken te beschikken en willen werken aan hun zelfsturend vermogen en digitale vaardigheden.

Dit vind je misschien ook interessant