Agile werken en de pizzaorganisatie volgens Diana Russo [video]

Diana Russo, HR- en organisatievernieuwer, gaat op het Management Support Event vertellen waarom organisaties moeten veranderen en wat dit voor jou als assistant betekent. De tijd van hiërarchisch aangestuurde organisaties met een piramidestructuur ligt achter ons. Het is volgens Diana nu zaak om te kiezen voor wendbare, platte pizzaorganisaties.