Organisatie van de toekomst: Agile als een pizza

De tijd van de piramideorganisatie ligt achter ons. De platte, wendbare pizzaorganisatie neemt haar plek in. Diana Russo, keynotespreker op het Management Support Event, ontwikkelde dit model met twaalf ingrediënten, die via gelegenheidsteams samen mensgericht maatwerk leveren.

Dit vind je misschien ook interessant