Spiekbrief: van omslachtige naar heldere taal

Kort en duidelijk formuleren? Gebruik deze spiekbrief van communicatietrainer Judith Winterkamp. Tientallen omslachtige termen met korte, heldere alternatieven.

Jouw woordkeuze bepaalt de leesbaarheid van je tekst. Over het algemeen geldt: hoe korter de zin, hoe leesbaarder. Daarbij zijn korte woorden ook makkelijker te lezen dan lange.

Vervang je bijvoorbeeld ‘in het merendeel van de gevallen’ door ‘meestal’, dan bespaar je in één klap vijf woorden en acht lettergrepen!

Vind je dit een extreem voorbeeld? Gebruik jij geen omslachtige taal, denk je? Het zal je verbazen. Met de volgende spiekbrief is vrijwel iedereen geholpen. Download en print hem, hang hem op en gebruik alleen nog korte, duidelijke taal!

omslachtigduidelijk
aangaandeover
aanvangenbeginnen
als gevolg vandoor, wegens
alsmedeook, en
alvorensvoordat
behoudensbehalve
benevens(en) ook
betreffendeover
betreffendeover
bij dezenhierbij
de mening zijn toegedaanvinden, menen
derhalvedaarom
desalniettemintoch
dientengevolgedaardoor
dochmaar
doen toekomensturen
een klein aantalenkele
er is geen twijfel aanongetwijfeld
evenwelmaar,echter
gaarnegraag
gedurende de tijd datterwijl
gezien het feit datdaarentegen
het besluit nemenbesluiten
hieromtrenthierover
in het kader vanom te, bij
inhoudendeover
inzakeover
jegenstegenover
met betrekking totvanwege, over
inzakeover
met het resultaat datzodat
middelsmet, via, door
niettegenstaande het feit datondanks dat
nimmernooit
om deze redenenhierom (deze), daarom (die)
ondanks het feit dathoewel
ondergetekendeik
ons inziensvolgens ons, naar onze mening
op grond van het voorgaandedaarom
op het huidige momentnu, momenteel
in de nabije toekomststraks, binnenkort
in de gelegenheid zijn omkunnen
in het kader vanvanwege, binnen
in het merendeel van de gevallenmeestal
in overweging nemenoverwegen, denken
in verband metomdat
te allen tijdealtijd
te zijner tijdlater
te eniger tijdooit
ten aanzien vanvoor, over, op, tegen
ten behoeve vanvoor
ten gunste vanvoor
ten koste leggenbesteden
ten vollevolledig
ter gelegenheid vanbij, wegens
trachtenproberen
uit dien hoofdedaarom
van oordeel zijnvinden
voor het geval datals
voorliggendedit, deze
welkedie
zulksdit, dat

Leer meer

judith winterkampJudith is schrijftrainer. Dagelijks leert ze professionals hoe ze zakelijke teksten als brieven, mails en beleidsteksten en andere teksten makkelijker kunnen schrijven. Teksten die ook nog eens makkelijker leesbaar zijn. Voor Management Support geeft zij trainingen als Creatief zakelijk schrijven, Kei in taal en Notuleren als een pro.

Lees van Judith ook:

Zo schrijf je met flair: vlottere zinnen met minder woorden

Waarom wel een hoofdletter in Q-koorts en niet in e-mail?

‘Zowel (…) als (…)’ – komt hier enkelvoud of meervoud achter?