‘Assistants moeten juist mínder ontzorgen’, zegt deze expert

Ondersteuners die managers zoveel mogelijk taken uit handen willen nemen, worden door trainer Peter Vos teruggefloten. “Te solistisch werken is een gevaar.”