De vier functies van communicatie

1. De appellerende functie Met je boodschap doe je een appel op de lezer. Alles wat je zegt, heeft een doel: 'Het tocht hier. Ik bedoel te zeggen: mag het raam dicht?' In zakelijke communicatie zijn drie doelen te onderscheiden: informeren, overtuigen en aansporen. Een tekst kan zuiver informatief zijn, bijvoorbeeld wanneer je een bericht