Wat komt er in een jaarverslag te staan?

De wet geeft aan waaruit de jaarlijkse verslaggeving van een onderneming moet bestaan: jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens. De jaarrekening is het belangrijkste onderdeel. Het bevat de balans, de verlies- en winstrekening en de toelichting waarin de gepresenteerde cijfers worden toegelicht en/of gespecificeerd. Het tweede onderdeel, het jaarverslag, is een tekst van de Raad van