Ja en, nee want of ja maar…

Hoe zorg je dat de ander vanaf het begin het gevoel heeft ´jij begrijpt mij´, ´jou kan ik vertrouwen´ en ´jij bent net zo iemand als ik´. Daarvoor is er nu de zeer populaire 'Ja en, Nee want, Ja maar communicatie-methode' om deelnemers de drie basisposities van communicatie te laten ervaren: meegaan, weerstand bieden of controleren.