Op mijn het werk is verschil van mening over het opbergen van documenten. Moeten de meest recente documenten bovenop in de map of horen juist de oudste documenten bovenop?

De ordening van documenten baseer je op het gebruik van de documenten en dossiers. Bij dossiers die nog regelmatig gebruikt worden, bijvoorbeeld lopende projecten, bestaande klanten, is een inrichting waarbij het meest recent gedateerde document bovenop komt het meest logisch. Bij archiefstukken die niet meer worden geraadpleegd of die in het historisch archief worden bewaard