Ik kan slecht notuleren omdat er slecht wordt vergaderd. Wat kan ik daaraan doen?

Notuleren lukt het best als de voorzitter de vergadering goed structureert en leidt (de agenda volgen, mensen niet door elkaar laten praten, ingrijpen wanneer men in een discussie verzandt, enz.). Als er communicatieve, organisatorische of andere problemen in de organisatie spelen kun je dat vaak in de vergadering terugvinden. Dat heeft zijn weerslag op jouw werkzaamheden

Dit vind je misschien ook interessant