Hoe kan ik een huisstijlhandboek maken?

De huisstijl van een organisatie is een verzameling afspraken over de manier waarop de organisatie zich presenteert aan de eigen medewerkers en aan de buitenwereld. In het huisstijlhandboek staan richtlijnen voor de lay-out en het taalgebruik in de communicatiemiddelen van de organisatie (brieven, e-mails, faxberichten, jaarverslagen, brochures en logo's). Het handboek kan dienen als naslagwerk