Is het voltooid deelwoord van scheppen ‘geschept’ of ‘geschapen’?

Het werkwoord ‘scheppen’ heeft twee betekenissen, bij elk hoort een andere vervoeging:1. scheppen in de betekenis van:  ‘ergens uithalen’ of ‘verwerven’ krijgt een zwakke vervoeging: scheppen – schepte – geschept. Bijvoorbeeld: ‘Zij heeft troost geschept uit het gesprek’.2. scheppen in de betekenis van: ‘creëren’ krijgt een sterke vervoeging: scheppen – schiep – geschapen.In jouw zin

Dit vind je misschien ook interessant