Hoe is de privacy geregeld bij verslagen over zieke werknemers die de Arbodienst naar het bedrijf stuurt?

Verslagen naar aanleiding van ziekte en reïntegratie bevatten privacygevoelige gegevens. Ze horen daarom thuis in een zogenaamd verzuimdossier dat op dezelfde manier moet worden behandeld als het personeelsdossier. Medische gegevens zijn vertrouwelijk en blijven in principe bij de Arbodienst en worden niet naar de werkgever gestuurd. Het is niet de bedoeling dat poststukken m.b.t. zieke

Dit vind je misschien ook interessant