Wanneer kan een bedrijf worden vrijgesteld van het (laten) doen van een Risico-inventarisatie en -evaluatie in het kader van de Arbowet?

Deze vrijstelling staat beschreven in de Arbowet, artikel 30. Je kunt die vinden op o.a. de volgende websites: www.bbzfnv.nl/arbowet1998.html#30  www.fnv.nl/02werkgeld/arbo/wetgeving/arbowetweter/index.htm.  Wil je advies, dan kun je je wenden tot de Arbeidsinspectie in jouw regio. Adressen vind je op de website van het ministerie van SZW: www.minszw.nl > Arbeidsomstandigheden > Arbeidsinspectie.