Wat is een reële onkostenvergoeding voor een werkplek thuis?

Op de site staan twee checklisten over thuiswerken: ga naar Persoonlijke Groei > Tools > Werk & Privé. Die checklisten gaan meer over tele- en thuiswerken in het algemeen en niet zozeer over de werkplekinrichting. Er zijn ondertussen veel boeken over telewerken te koop waarin je kunt lezen over werkplekinrichting en onkostenvergoeding e.d.:- Telewerken in