Hoe kan ik met mijn collega tot goede besluitvorming komen over de gang van zaken op ons secretariaat?

Een besluit kan zorgvuldiger worden genomen als je van tevoren een aantal zaken op een rij zet en bespreekt: Wat is het probleem waar je een oplossing voor zoekt? Formuleer de probleemstelling zo duidelijk en volledig mogelijk. Inventariseer alle aspecten die met het probleem verbonden zijn: verzamel informatie, bekijk verschillende invalshoeken. Bespreek samen met je

Dit vind je misschien ook interessant