Is het ‘tenslotte’ of ‘ten slotte’?

De schrijfwijze hangt af van de betekenis: tenslotte = per slot van rekening, welbeschouwd, uiteindelijk ten slotte = tot slot, tot besluit Bijvoorbeeld: Een manager is tenslotte ook maar een mens. Ten slotte behandelen we in dit overleg de nieuwe procedure. Je ziet: los geschreven houden de twee woorden hun letterlijke betekenis. Aan elkaar geschreven,

Dit vind je misschien ook interessant