Schrijf ik woorden als ‘Burgemeester en Wethouders’, ‘het College’ en ‘de Raad’ met of zonder hoofdletters?

In namen van instanties en instellingen krijgt het eerste woord een hoofdletter, en verder elk bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord. Voorbeeld: Burgemeester en Wethouders, het Rijk, de Senaat, Ministerie van Buitenlands Zaken. De volgende algemene aanduidingen van overheidsinstanties en bestuursorganen krijgen bij voorkeur een kleine letter:burgerlijke stand, college van bestuur, gemeente, gemeenteraad, kabinet, kantongerecht, overheid, parlement, presidium,

Dit vind je misschien ook interessant