Bestaat er een speciale cao voor secretaressen?

Er is geen collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor secretaressen. De cao's worden per bedrijfstak afgesloten. In de cao's staan afspraken over salarissen, arbeidstijden en pensioenen e.d. Die afspraken liggen vast. Bedrijven in een bepaalde sector waarvoor een bedrijfstak-cao is afgesloten, zijn verplicht zich aan die cao te houden. De cao omschrijft de minimale arbeidsvoorwaarden, de werkgever