Welke soorten archieven zijn er allemaal?

Er is geen exact aantal want in de praktijk kunnen organisaties ook gebruikmaken van archieven die speciaal zijn opgezet voor specifieke processen en activiteiten van het bedrijf. Over het algemeen maken de meeste organisaties gebruik van de onderstaande soorten archieven:PersoneelsarchiefProjectarchiefDynamisch archief (voor de dagelijkse gang van zaken. (hieronder valt ook het afdelingsarchief)Schaduwarchief. denk aan de