Schrijf je ‘ministerie’ met een hoofdletter of een kleine letter?

Gebruik je ministerie als soortnaam (in algemene zin) dan schrijf je kleine letters: ‘Zij is secretaresse op een ministerie’. Bij eigennamen is dat anders. Ministerie mag dan met een kleine letter, maar ook met een hoofdletter beginnen. juist is. Vind je dat ‘Ministerie’ bij de eigennaam (Ministerie van VROM) hoort, dan schrijf je het met