Komt er tussen hoogachtend en de firmanaam een witregel?

Volgens de NEN-norm voor de briefindeling (3162) komt er geen witregel tussen. Deze norm is meer een richtlijn dan een verplichting. Je hebt natuurlijk ook te maken met de huisstijl van je organisatie, met de hoeveelheid tekst in je brief enzovoort. Als je het mooier vindt om een witregel te hanteren, dan is dat prima.

Dit vind je misschien ook interessant