Ik heb een beslaglegging op mijn loon. Moet mijn werkgever hieraan gevolg geven?

Ja. Van belang is wel dat de werkgever rekening houdt met de beslagvrije voet. Degene die het beslag legt, veelal de deurwaarder, is gehouden de beslagvrije voet aan de schuldenaar mede te delen. De werkgever dient als derde-beslagene ook op de hoogte te zijn van de beslagvrije voet. Immers, deze moet weten of hij bevrijdend

Dit vind je misschien ook interessant