Mag een werknemer tijdens ziekte op vakantie naar het buitenland?

Ja, onder bepaalde voorwaarden mag dat. Als de werkgever bij ziekte het loon doorbetaalt (en dat zal in verreweg de meeste situaties het geval zijn) is de werkgever ook degene die hierover beslist.Op zichzelf is er geen bezwaar tegen als de werkgever de werknemer toestemming geeft om tijdens ziekte naar het buitenland te gaan. De

Dit vind je misschien ook interessant