Wat staat er in een pensioenreglement?

Het pensioenreglement bepaalt je pensioenrechten. Bij twijfels over pensioenrechten zal altijd worden verwezen naar dit document. Brochures, populaire pensioenboekjes en pensioeninformatieboeken zijn allemaal ‘pensioenuitingen’ waaraan je geen rechten kunt ontlenen. In het pensioenreglement wordt meestal in detail bepaald:– de uitvoering;– deelnemersbegrip;– het pensioensysteem;– pensioenaanpassingen;– pensioenhoogte bij voortgezette deelneming, bij ontslag, bij arbeidsongeschiktheid en bij scheiding;– hoe te handelen in onvoorziene gevallen;– hoe

Dit vind je misschien ook interessant