Overdracht personeelsdossiers

Mogen personeelsdossiers bij een faillissement, fusie of overname overgedragen worden aan een ander bedrijf? Dat mag volgens de Wet bescherming persoonsgegevens, mits de werkgever zich houdt aan enkele waarborgen om de privacybelangen van de werknemers te beschermen.

Dit vind je misschien ook interessant