Is een mededelingenbord zinvol?

Het mededelingenbord is nog steeds een uitstekend middel om informatiestromen op gang te brengen en te houden. Voorwaarde voor een zinvol gebruik is dat duidelijk is wie het bord beheert. Vermeld dat dus duidelijk, bijvoorbeeld ergens op het bord.Het beheer begint met de vorm van het bord en de wijze waarop daarop berichten verschijnen, met