Schrijf je de namen van wetten met hoofdletter?

In namen van wetten krijgt alleen het eerste woord een hoofdletter: Arbeidstijdenwet, Wet gemeenschappelijke regelingen, Algemene bijstandswet.

Dit vind je misschien ook interessant