Mag de leidinggevende meegaan naar het gesprek dat een werknemer heeft met de bedrijfsarts?

Dat mag, als de werknemer dat ook wil. Regelmatig wordt door de bedrijfsarts voorgesteld om in een driegesprek tussen bedrijfsarts, leidinggevende en werknemer duidelijke afspraken te maken over de re-integratie of over mogelijke oplossingen van een werkprobleem. Ook een werknemer kan om zo'n gesprek vragen, evenals een leidinggevende. Zo'n 'driegesprek' kan heel erg nuttig zijn,