Heb ik recht op meer ouderdomspensioen als ik vaak heb overgewerkt?

In eindloonregelingen is het per definitie niet mogelijk om op acceptabele wijze overwerk in pensioenaanspraken te vertalen. Als het overwerk tot het pensioengevend salaris wordt gerekend ontstaat een (backservice)verhoging bij structureel overwerk en een verlaging bij beëindiging ervan.Via een parttimepercentage boven 100 procent – dat de mate van overwerk aangeeft – kan wellicht een gemiddelde

Dit vind je misschien ook interessant