Moet ik belasting betalen als ik producten van mijn werkgever kan kopen met korting?

Nee, er is geen loonheffing verschuldigd indien de korting niet meer dan 20 procent van de waarde in het economische verkeer bedraagt en in totaal niet meer dan € 475,- per jaar. Voor zover de ruimte van € 475,- niet geheel wordt gebruikt, kan deze de twee daaropvolgende jaren alsnog worden genoten. Voor het jaar