Is het ‘degene die’ of ‘diegene die’?

Het kan het allebei. Met ‘diegene’ leg je iets meer nadruk op de persoon naar wie je verwijst.

Dit vind je misschien ook interessant