Is het ‘notulist’ of ‘notuliste’?

Je kunt het beste ‘notulist’ zeggen en schrijven. In het moderne taalgebruik wordt vaak geen onderscheid meer gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke benamingen. Zelfstandig naamwoorden krijgen steeds vaker de mannelijke vorm. In functienamen zie je beide vormen voorkomen, bijvoorbeeld directeur – directrice. De tendens is echter dat ook voor deze woorden één algemene benaming wordt gebruikt

Dit vind je misschien ook interessant