Wat is de betekenis van supply management?

Supply Management betekent aanvoermanagement. Het betreft de organisatie en realisatie van de aanvoer (transport e.d.) van goederen, gezien vanuit de afnemer (klant). Hetzelfde traject gezien vanuit de leverancier wordt distributie genoemd.Bij aanvoer gaat het om convergentie/convergerende goederenstromen: vanuit meerdere punten (leveranciers) samenkomend in een punt (afnemer). Bij distributie gaat het om divergentie/divergerende goederenstromen: vanuit een

Dit vind je misschien ook interessant